Γεφύρι Καλογερικό

Γεφύρι τρίτοξο ή καλογερικό ή Πλακίδα βρίσκεται δυτικά των Κήπων αλλά ανήκει στην κοινότητα του Κουκουλίου. Γεφυρώνει το Βικάκι, αμέσως μετά την σμίξη του με το Μπαγιώτικο ρέμα.
Στο ίδιο σημείο υπήρχε ξύλινο γεφύρι που το κατασκεύασε ο Νεγαδιώτης Ζώτος Ρούσσης ξοδεύοντας 14 χιλιάδες γρόσια. Το 1814 ο ηγούμενος του μοναστηριού του Προφήτη Ηλία της Βίτσας, Σεραφείμ, έκτισε νέο πέτρινο γεφύρι καταβάλλοντας 20 χιλιάδες γρόσια, για να εξυπηρετεί τον «καλογερικό» νερόμυλο που διατηρούσε η μονή στο μέρος εκείνο. Έτσι το νέο γεφύρι ονομάστηκε «Καλογερικό» όπως και ο μύλος. Το 1865 οι Κουκουλιώτες Αλέξιος και Ανδρέας Πλακίδας το επισκεύασαν ριζικά, ξοδεύοντας 400 φλουριά ή 21.000 γρόσια. Το 1912 ο Ευγένιος Πλακίδας, γιός του Ανδρέα, συνέχισε το έργο του πατέρα του συντηρώντας το για ακόμα μια φορά και τοποθετώντας εντοιχισμένες πλάκες προς ανάμνηση της προσφοράς της οικογένειάς του.
Το γεφύρι εξυπηρετούσε τις μετακινήσεις των κατοίκων του Κουκουλίου στις αγροτικές, κτηνοτροφικές και υλοτομικές εργασίες τους. Επίσης εξυπηρετούσε την μετάβαση από τα χωριά Διλόφο, Ασπράγγελοι και Ελάτη, στον καλογερικό μύλο.
Χαρακτηριστικό του γεφυριού είναι οι τρεις ημικυκλικές του καμάρες, που δίνουν την αίσθηση της ανάλαφρης ταλαντευόμενης κίνησης, σε όποιον το διασχίζει. Το λιθόστρωτο οδόστρωμα έχει στις άκρες του κοντούς αρκάδες, τοποθετημένους σε αραιά διαστήματα, τονίζοντας έτσι την αίσθηση της ανάλαφρης κατασκευής του.

Kalogeriko Bridge, Zagorohoria