Καπέσοβο

Το Καπέσοβο είναι ένα από τα 46 χωριά του Ζαγορίου. Είναι ένα μικρό αλλά όμορφο και γραφικό χωριό στην καρδιά, στο κέντρο του Ζαγορίου σκαρφαλωμένο σαν αετοφωλιά στην βάση του  μικρού όρους Γραδίστα.

Είναι πατρίδα του Αλέξη Νούτσου  (ο οποίος ήταν Γενικός Προεστός Ζαγορίου και Ιωαννίνων, σύμβουλος του Αλή Πασά και μέλος της Φιλικής Εταιρείας), του Ιωαννούτσου Καραμεσίνη (που ήταν προεστός του Ζαγορίου και είχε δύναμη και επιρροή σε Τούρκους και χριστιανούς), του και άλλων

Το Καπέσοβο είναι χωριό που σε εντυπωσιάζει με τα πέτρινα σπίτια του, τα καλντερίμια του και το όμορφο φυσικό του περιβάλλον. Εκείνο όμως που ξεχωρίζει είναι το σχολείο, η Πασχάλειος Σχολή, με 13 αίθουσες και πολλούς βοηθητικούς χώρους, που χτίστηκε το 1861 με δαπάνες των ευεργετών αδελφών Πασχάλη. Στην περίφημη αυτή Σχολή υπάρχει πλούσια βιβλιοθήκη και  πρωτότυπο της Μεγάλης Χάρτας του Ρήγα  Φεραίου.

Στην πλατεία του χωριού δίπλα από τον αιωνόβιο πλάτανο βρίσκεται η κεντρική εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που έφτιαξε ο Νούτσος Καραμεσίνης το 1793 και εικονίζεται ο ίδιος σε τοιχογραφία της. Αξιόλογες είναι οι  αγιογραφίες της εκκλησίας που φιλοτεχνήθηκαν από τους σπουδαίους Καπεσοβίτες Αγιογράφους.

Στο μεσοχώρι, στην πλατεία του χωριού στις 20 Ιουλίου, του προφήτη Ηλία, γίνεται ένα από τα καλύτερα Ζαγορίσια πανηγύρια. Σ` αυτό ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία ν` ακούσει ζαγορίσια αλλά και άλλα παραδοσιακά τραγούδια και να χορέψει στους ρυθμούς της Ηπειρώτικης μουσικής.

Από μια πλευρά του χωριού αρχίζει παρακλάδι της χαράδρας του Βίκου και  ονομάζεται Μεζαριά,  η οποία χωρίζει το Καπέσοβο από το απέναντι χωριό, το Βραδέτο. Στην κοίτη της Μεζαριάς, υπάρχουν δυο πέτρινα θολωτά γεφύρια που οδηγούν στην πέτρινη καλντεριμωτή σκάλα (ιστορικό μνημείο), με διαδοχικά πέταλα που καταλήγουν στο χωριό Βραδέτο.

Το Καπέσοβο είναι χωριό με μεγάλο ορίζοντα, φυσική ομορφιά και ορμητήριο προς όλα τα χωριά του Ζαγορίου.