Πασχάλειος Σχολή

Οι Καπεσοβίτες Κωνσταντίνος και Παύλος Πασχάλης, γεννημένοι περί τα 1770, ήταν έμποροι που δραστηριοποιούνταν στην Ρωσία, όπου και απέκτησαν μεγάλη περιουσία. Με δωρεά τους ιδρύθηκε το 1861 η Πασχάλειος Σχολή, προκειμένου να λειτουργήσει ως σχολείο του χωριού.

Ήταν η μεγαλύτερη σχολή του Ζαγορίου, την οποία οι αδερφοί Πασχάλη προίκισαν και με μια πολύ πλούσια βιβλιοθήκη. Στις συλλογές της περιλαμβάνεται και ένα από τα 13 αντίγραφα της Χάρτας του Ρήγα Φεραίου, δηλαδή του πολιτικού χάρτη του δημοκρατικού κράτους που ο Ρήγας οραματιζόταν με την επανάστασή του